Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

GRUPA BRANŻOWA:

Dobrze napisana historia skupia uwagę czytelnika i na długo pozostaje w pamięci. Działalność wydawnicza Instytutu obejmuje publikację zbiorów relacji ofiar nazizmu i komunizmu oraz nowych prac naukowych. Wydajemy książki autorów reprezentujących różne dyscypliny. Podejmują oni refleksję nad tematami pomijanymi lub niedostatecznie uwzględnionymi w dotychczasowych badaniach nad XX-wiecznymi dziejami Polski. Przekładamy także na język polski dzieła światowej humanistyki dotyczące totalitaryzmów.

Filmy youtube:

CHCESZ Z NAMI POROZMAWIAĆ?
UMÓW SPOTKANIE